Popis integrace Allegro

Tato integrace je jedním z modulů platformy Connectify, sloužící pro synchronizaci dat mezi Allegrem a Pohodou. Synchronizace probíhá v nastavitelných intervalech, který většinou bývá 5 minut. Z Pohody se do Allegra synchronizují nabídky, stavy objednávek a faktury. Z Allegra do Pohody se importují zákaznické objednávky.

Integrace podporuje všechny verze IS Pohoda (MDB, SQL a E1). Komunikace probíhá na úrovni XML i databáze.

Datovou uzávěrku je potřeba provádět ve spolupráci s námi.

Doporučujeme mít nastavené pravidelné zálohy Vašich dat v Pohodě.

Užitečné odkazy

Video návody ohledně nastavení a používání platformy naleznete zde.

Možnost registrace na webináře Allegro naleznete zde.

Návody a tipy spojené s prodejem na Allegru naleznete zde.

Centrum pomoci naleznete zde.

Kontaktní formulář (na stránce lze využít i real time kanály pro chat, hovor nebo whatsapp) naleznete zde.

V případě komplikací s onboardingem kontaktujte allegro.kontakt@allegro.cz.

Nabídky

Integrace pracuje pouze s nabídkami a produktová data do Allegra nenahrává, k tomu slouží naše aplikace popsaná níže. Allegro má jednotnou databázi produktů do které přispívají všichni prodejci a následně k nim vytváří svoje tak zvané nabídky. Každý produkt včetně obrázků a popisů tedy stačí do Allegra nahrát pouze jednou a následně na něj v nabídkách odkazovat. Přes nabídky integrace na základě kombinace dat v Pohodě a nastavení dané instance nahrává skladovou dostupnost, cenu a informace o dopravě a případně také vazbu na return policy, podmínky záruky atd.

Každý prodejce může mít svůj sortiment sdílený na všech Allegro marketplacech, nebo ho mít oddělený. Sdílený sortiment znamená, že prodejce nahraje nabídku s určitou dostupností a přístupní jí pro Allegro CZ a PL. Kdežto oddělené nabídky se používají například ve chvíli, kdy vydáváte pro každou zemi z jiného skladu a potřebujete uvést u jednoho produktu jinou skladovou dostupnost pro každou zemi.

V případě sdíleného sortimentu je provoz druhotných instancí integrace levnější, protže instance nemusí pracovat s nabídkami. V rámci Allegra je z pohledu integrace každá země zvlášť instance. Z pohledu Allegra je primární instance ta, na kterou se obchodník před začátkem prodeje zaregistroval. Do této instance se nahrává všechen sdílený sortiment. Druhotné instance jsou ty do kterých obchodník expandoval.

Produktová data

Allegro momentálně umožňuje nahrávat poroduktová data pouze přes API, data tedy nelze do Allegra nahrát pomocí produktového feedu. K nahrávání dat do Allegra bude sloužit naše aplikace AllegroProductExporter, která je momentálně ve vývoji. Hlavním cílem aplikace je umožnit uživateli namapovat kategorie, parametry a hodnoty parametrů z Pohody na hodnoty v Allegru. Aplikace následně bude v určených intervalech nahrávat produkty ke schválění do Allegra. Produktová data lze nahrávat pouze v jedné řeči a Allegro je následně přeloží pro všechny marketplaces.

Objednávky

Integrace umí pracovat s objednávkami v domácí i cizí měně, je také schopna pracovat s registrací DPH v EU a OSS. Export statusů objednávek do Allegra lze dělat v podstatě na základě jakýchkoliv dat v Pohodě navázaných na objednávku. Lze nastavit export statusů například na základě agendy doprav, volitelných polí, navázaných dokladů atd.

Faktury

Integrace umožňuje pro každou instanci nastavit jednu, či více tiskových sestav z Pohody, které následně na základě nastavených podmínek používá pro tisk PDF faktur navázaných na objednávky importované z Allegra do Pohody. PDF faktury následné iintegrace přiloží k objednávce v Allegru jak pro vás, tak pro zákazníka.