Popis integrace Fakturoid

Tato integrace je jedním z modulů platformy Connectify, sloužící pro synchronizaci dat mezi Fakturoidem a Pohodou. Synchronizace se spouští v nastavitelných časových intervalech, minimální časový rozestup je však 5 minut. Ve všech agendách se synchronizují jen nové a změněné záznamy, záznamy se tedy nemažou.

Integrace podporuje všechny verze IS Pohoda (MDB, SQL a E1). Služba Connectify je napojena na konkrétní účetní jednotku IS Pohoda. Komunikace probíhá na úrovni XML i databáze.

Datovou uzávěrku je potřeba provádět ve spolupráci s námi.

Doporučujeme mít nastavené pravidelné zálohy Vašich dat v Pohodě.


Propojené agendy

Integrace přenáší data z adresáře a agendy faktur oběma směry. Platby lze však synchronizovat pouze z Pohody do Fakturoidu.

U každé z agend je možné nastavit filtr na přenášené záznamy, např. skladové položky z určitého skladu.

Adresář <-> Kontakty

Vzhledem k tomu, že kontakty ve Fakturoidu nepodporují vzájemné návaznosti, exportuje integrace do Fakturoidu pouze hlavní záznamy z adresáře. Neexportuje tedy kontakty ani dodací adresy. Do Fakturoidu také lze nahrávat pouze jeden bankovní účet, je tedy vybrán ten co je v Pohodě označený jako výchozí. Při nahrávání nového záznamu z Fakturoidu do Pohody jsou údaje o účtu do Pohody nahrané, každopádně další změny v informacích o účtu klienta lze provádět pouze směrem z Pohody do Fakturoidu.

Faktury <-> Faktury

Integrace je schopná vytvářet faktury oběma směry, změny na již vytvořených dokladech se ale promítají pouze směrem z Pohody do Fakturoidu. Podporované typy dokladů jsou vydané faktury, opravné daňové doklady a zálohové faktury. Faktury jsou ve Fakturoidu označené jako zaplacené až po jejich kompletní likvidaci v Pohodě. U zálohových faktur je možnost změny na status "Uhrazena" volitelné, protože po nastavení tohoto statusu je k zálohové faktuře ve Fakturoidu automaticky vystavena faktura vydaná, a ta je následně naimportována do Pohody.

Faktury <-> Náklady

Integrace je schopná vytvářet přijaté faktury oběma směry, změny na již vytvořených dokladech se ale promítají pouze směrem z Pohody do Fakturoidu. Podporované typy dokladů jsou přijaté faktury, ostatní závazky a hotovostní účetní doklady. Náklady jsou ve Fakturoidu označené jako zaplacené až po jejich kompletní likvidaci v Pohodě.