Popis integrace Kaufland

Tato integrace je jedním z modulů platformy Connectify, sloužící pro synchronizaci dat mezi Kaufland marketplace a Pohodou. Synchronizace se spouští v nastavitelných časových intervalech, minimální časový rozestup je však 5 minut. Ve všech agendách se synchronizují jen nové a změněné záznamy, záznamy se tedy nemažou.

Integrace podporuje všechny verze IS Pohoda (MDB, SQL a E1). Služba Connectify je napojena na konkrétní účetní jednotku IS Pohoda. Komunikace probíhá na úrovni XML i databáze.

Datovou uzávěrku je potřeba provádět ve spolupráci s námi.

Doporučujeme mít nastavené pravidelné zálohy Vašich dat v Pohodě.


Základní informace

Při prodeji na Kaufland Marketplace je potřeba mít zřízenou vlastní dopravu, protože Kaufland momentálně dopravu zboží neposkytuje. Nasazení integrace je rozděleno na 2 fáze. V první fázi je potřeba do Kauflandu nahrát všechny chybějící produktové karty a počkat, než projdou review týmu Kaufland Marketplace. Druhou fází po schválení produktů a jejich případné úpravě je nahrání nabídek do Kaufland Marketplace. Ve chvíli, kdy jsou nabídky v Kaufland Marketplace je možné spustit syncrhonizaci objednávek a faktur.

Pro více informací ohledně Kaufland Marketplace prosím kontaktujte českou linku podpory Kaufland a to buď emailem cz-seller@kaufland-online.de, nebo telefonicky na +420 228 889 778.

Propojené agendy

Integrace přenáší nové a změněné záznamy od data poslední synchronizace. U každé z agend je možné nastavit filtr na přenášené záznamy, jako např. skladové zásoby z určitého skladu.

Agenda Zásoby -> Produkty

V Kaufland marketplace je veřejná databáze produktových karet, kde je primární identifikátor vždy EAN. Partneři prodávající přes Kaufland marketplace následně vytváří tak zvané nabídky, kterými vybírají produkty které chtějí prodávat a za jakou cenu. Pokud produkt partnera v Kaufland marketplace zatím neexistuje, integrace je schopna novou produktovou kartu založit. Pokud partner nemá všechny požadované údaje v Pohodě, je možné produkty ručně doupravit přímo v Kaufland marketplace. Integrace vytváří nové produktové karty i nabídky prodeje na základě záznamů v agendě Zásoby.

Agenda Přijaté objednávky <-> Objednávky

Nové objednávky se nahrávají pouze z Kauflandu do Pohody. Z Pohody do Kauflandu se aktualizují pouze stavy objednávek a informace o sledování balíku.

Faktury <- Faktury

V Kaufland marketplace je povinné nahrát ke každé vyřízené objednávce pdf fakturu, pdf soubory integrace vytváří pomocí tiskových sestav v Pohodě a následně je exportuje do Kaufland marketplace. PDF soubory zůstavají po exportu uložené u faktur v Pohodě. Integrace není schopna importovat z Kaufland marketplace faktury za měsíční poplatky, protože to API Kauflandu momentálně neumožňuje.