Popis integrace Mall

Jedním z integračních modulů, které nabízí platforma Connectify je Mall. Jejím úkolem je přenášet a synchronizovat data mezi IS Pohoda (výrobcem je společnost Stormware) a partnerským portálem Mall. Synchronizace se spouští v nastavitelných časových intervalech, minimální časový rozestup je však 5 minut. Ve všech agendách se synchronizují jen nové a změněné záznamy.

Integrace podporuje všechny verze IS Pohoda (MDB, SQL a E1). Služba Connectify je napojena na konkrétní účetní jednotku IS Pohoda. Komunikace probíhá na úrovni XML i databáze.

Datovou uzávěrku je potřeba provádět ve spolupráci s námi.

Doporučujeme mít nastavené pravidelné zálohy Vašich dat v Pohodě.

Integrace je schopna spravovat produkty přes api, či pracovat s produkty importovanými do Mallu přes xml feedy pomocí externích nástrojů. Tyto dva způsoby správy produktů v Mallu však nelze kombinovat.


Propojené agendy

Integrace Mall přenáší do partnerského protálu skladové zásoby a stavy objednávek. Do Pohody jsou následně importovány nové objednávky z Mallu.

U každé z agend je možné nastavit filtr na přenášené záznamy, např. skladové položky z určitého skladu.

Agenda Zásoby -> Produkty

Skladové zásoby se přenáší jen z Pohody do Mall a to za předpokladu, že zásoby mají unikátní kód. V základní konfiguraci jsou skladové zásoby přenášeny do Mallu ve stavu "draft", tedy nejsou zveřejněné. Položkám je následně potřeba ručně v portálu Mall doplnit kategorii Mall a velikost balíku, protože tyto údaje nelze běžně v Pohodě spravovat. Díky možností nastavení vlastního mapování polí je však možné vše spravovat z Pohody za pomocí volitelných polí.

Agenda Zásoby -> Varianty produktů

Integrace podporuje také nahrávání variant skladových zásob do Mallu a to za předpokladu, že jsou v Pohodě master produkty vedené jako textové položky a varianty produktů mají v nějakém poli (např. ve zkráceném názvu) kód master produktu.

Agenda Přijaté objednávky <-> Objednávky

Nové objednávky se nahrávají pouze z Mallu do Pohody. Z Pohody do Mallu se aktualizují pouze stavy objednávek a informace o sledování balíku.

Faktury <- Faktury

Integrace umožňuje stahovat do Pohody také faktury z Mallu. Faktury typu self-billing se nahrávají do vydaných faktur a faktury typu fakturace poplatků se nahrávají do faktur přijatých. K položkám faktur typu self-billing se nahráváají čísla objednávek do poznámky.

Vyřizování výdejek

Integrace je schopná vyřizovat na základě položek importovaných faktur také výdejky objednávek. Aby vše fungovalo správně je potřeba aby jedna výdejka pokrývala pouze jednu objednávku a aby výdejka v nějakém poli měla uvedené číslo objednávky, kterou pokrývá. Integrace následně pro každou položku v nově importovaných fakturách najde na základě čísla objednávky a kódu produktu položku výdejky, kterou označí jako přenesenou do dané faktury. Pokud jsou na ovlivněných výdejkách přeneseny všechny položky, je výdejka označená jako vyřízená a přenesená.