Popis integrace Rtr

Tato integrace je jedním z modulů platformy Connectify, sloužící pro synchronizaci dat mezi Rtr a Pohodou. Synchronizace se spouští v nastavitelných časových intervalech, minimální časový rozestup je však 5 minut. Ve všech agendách se synchronizují jen nové a změněné záznamy, záznamy se tedy nemažou.

Integrace podporuje všechny verze IS Pohoda (MDB, SQL a E1). Služba Connectify je napojena na konkrétní účetní jednotku IS Pohoda. Komunikace probíhá na úrovni XML i databáze.

Datovou uzávěrku je potřeba provádět ve spolupráci s námi.

Doporučujeme mít nastavené pravidelné zálohy Vašich dat v Pohodě.


Přenášené agendy

Skladové zásoby -> Produkty

Rtr umožňuje produkty pomocí datové komunikace pouze zakládat, doporučujeme tedy si v Pohodě určit příznak, který označí zásoby jako připravené k exportu do RTR.

Vydané objednávky -> Avíza o příjmu

Při vytvoření vydané objednávky v Pohodě exportuje integrace do RTR avízo o příjmu, aby RTR vědělo jaké zboží a od koho očekávat.

Výdejky -> Žádost o výdej

Při vytvoření výdejky v Pohodě vyexportuje integrace žádost o výdej do RTR. V rámci výdeje je možné určit i přesné šarže k výdeji.

Potvrzení příjmu <- Příjemky

Rtr po fyzickém naskladnění zboží vyexportuje soubor s potvrzením o příjmu na FTP, integrace na základě tohoto souboru naimportuje příjemku do Pohody. Před samotným importem příjemky integrace v případě potřeby založí do Pohody chybějící šarže. Příjemky musí mít vždy návaznost na vydané objednávky v Pohodě, aby integrace byla schopna určit dodavatele a měnu příjemky.