Popis integrace Upgates

Tato integrace je jedním z modulů platformy Connectify, sloužící pro synchronizaci dat mezi Upgates a Pohodou. Synchronizace se spouští v nastavitelných časových intervalech, minimální časový rozestup je však 5 minut. Ve všech agendách se synchronizují jen nové a změněné záznamy, záznamy se tedy nemažou.

Integrace podporuje všechny verze IS Pohoda (MDB, SQL a E1). Služba Connectify je napojena na konkrétní účetní jednotku IS Pohoda. Komunikace probíhá na úrovni XML i databáze.

Datovou uzávěrku je potřeba provádět ve spolupráci s námi.

Doporučujeme mít nastavené pravidelné zálohy Vašich dat v Pohodě.


Adresář <- Zákazníci

Integrace momentálně podporuje pouze import zákazníků z Upgates do Pohody.

Skladové zásoby -> Produkty & varianty

Upgates umožňuje vytvářet kompletní produkty pouze pomocí xml feedu jednou denně, každopádně aktualizace dostupností a cen probíhá v nastavitelných časových intervalech přes api. Produkty jsou v upgates vytvářené včetně variant a jsou rozdělené do příslušných kategorií.

Objednávky <-> Objednávky

Integrace stahuje nové objednávky z Upgates do Pohody a následně je pro ně také schopna stahovat stavy plateb a vyřízení. Z Pohody je možné na základě nastavitelných událostí měnit stav objednávek v Upgates.