Klientská sekce

Klientská sekce Vám umožňuje monitorovat a spravovat Vaše integrace na jednom místě.

Integrace

Hlavní stránkou klientské sekce je stránka integrací, která je rozdělena na 2 části.

Seznam integrací

Seznam integrací zobrazuje všechny Vaše integrace. Každá integrace může nabýt 3 stavů a to "Aktivní", "Neaktivní" a "Blokovaná". Integrace doporučujeme zneaktivnit, pokud máte v plánu dělat například velký import z jiného systému, údržbu databáze, či účetní uzávěrku.

  • Aktivní - Integrace je aktivní a spouští se v námi nastaveném časovém intervalu.
  • Neaktivní - Integrace je neaktivní a nebude spuštěna, dokud nebude opět aktivována. Po aktivaci bude opět spuštěna na základě nastaveného intervalu.
  • Blokovaná - Integrace je zablokována, pokud si nejste jistí proč, kontaktujte nás.
1 2
1 Identifikátor integrace složený z ikony modulu (aplikace) a názvu dle administrátorského nastavení
2 Tlačítko pomocí kterého se aktivuje, nebo deaktivuje integrace
Detail integrace

U každé integrace lze dvojklikem na příslušný rádek v seznamu integrací zobrazit její detail. U všech vašich integrací, které nejsou zablokované můžete změnit název aktuální databáze Pohody, dále lze také zažádat o spuštění povolených funkcí, jako je například export, či import dat.

1 2
1 Uložení změn v nastavení integrace. (Např. názvu databáze)
2 Spuštění jednotlivých administrátorem povolených funkcí integrace
Release notes

S každou aktualizací systému vydáváme tak zvané "Release notes", které popisují co se v platformě změnilo. Release notes, které se týkají buď jedné z Vašich integrací, nebo celé platformy Connectify najdete pod seznamem integrací. Pro detailní informace o tom co se změnilo stačí kliknout na řádek který Vás zajímá.

1 2
1 Ikona a název modulu (aplikace)
2 Datum od kdy jsou změny aktivní

Logy

Na stránce logů naleznete logy pro všechny Vaše integrace. Po zobrazení stránky se vždy zobrazuje 50 posledních evidovaných chyb ve Vašich přenosech. V seznamu je však možné zobrazit i informace o úspěšně provedených operacích. Seznam je dále možné filtrovat dle integrace a času zapsání logu.

1 2 3 4 5
1 Filtruje logy dle integrace. Kliknutím na tlačítko se zobrazí seznam dostupných integrací, kde jednu z nich zvolíte dvojklikem.
2 Po zvolení data se zobrazí všechny logy vytvořené po zvoleném datu.
3 Po zvolení data se zobrazí všechny logy vytvořené před zvoleným datem.
4 Filtruje logy dle typu (informace, varování, či chyba). Kliknutím na stav aktivujete/deaktivujete zobrazení daných typů. Světle podbarvené typy jsou aktivní.
5 Jednotlivé řádky zobrazují základní informace o záznamu v logu, po kliknutí na řádek se zobrazí detailní informace.

Historie spuštění

Na této stránce naleznete přehled posledních 50ti spuštení Vašich integrací. Seznam je možné filtrovat stejným způsobem, jako je tomu u logů.

Stav průběhu exekuce Vaší integrace je vyjádřen ikonou statusu.

Exekuce stále probíhá.
Exekuce je kompletně dokončena a porběhla bez chyb.
Exekuce je kompletně dokončena a obsahuje chyby na úrovni jednotlivých záznamů. Zkontrolujte prosím přenášená data.
Exekuce je kompletně, nebo částečně dokončena a obsahuje chyby, které mají zásadní dopad na průběh exekuce. V případě že exekuce dosáhne tohoto statusu, kontaktujte nás.
Exekuce nebyla dokončena kvůli neočekávané chybě. V případě že exekuce dosáhne tohoto statusu, kontaktujte nás.
Komunikace s klientem se nepodařila navázat. Váš klient je nedostupný, zkontrolujte stav služby nebo nás kontaktujte.
Exekuce nemohla být provedena, protože klient je zaneprázdněn. V případě že exekuce dosáhne tohoto statusu více jak 5x v řadě a neprobíhá velký přenos, kontaktujte nás..

Editace profilu

Na stránku svého profilu můžete přejít kliknutím na své jméno v pravém horním rohu. Na této stránce můžete editovat email na který Vám budou chodit notifikační emaily ohledně chyb, které nastaly během exekuce Vašich integrací, nebo svoje stávající heslo. Obě akce je potřeba po zadání platných údajů potvrdit kódem, který bude zaslán na aktuálně nastavený email.

1 2 3
1 Odkaz na editaci profilu
2 Žádost o změnu emailu, kde po kliknutí na "Změnit" dostanete potvrzovací kód na stávající email, kterým je potřeba změnu potvrdit.
3 Žádost o změnu hesla, kde po kliknutí na "Změnit" dostanete potvrzovací kód na stávající email, kterým je potřeba změnu potvrdit. Heslo musí mít minimálně 5 znaků a musí se lišit od stávajícího hesla.

Notifikační emaily

Na Vámi nastavený email budou chodit notifikační emaily se základními informacemi o položkách, které se nepovedlo přenést. Pro detailní informace o chybách je potřeba se přihlásit do klientské sekce a zobrazit si detail logu na stránce "Logy".